Skip links

Jsme partner v oblasti financí a pojištění pro společenství vlastníků.

Služby

S čím Vám pomůžeme?

Finance
Úvěrování investic

Úvěrování investic

Rekonstrukce střech, zateplování domů a opravy fasád, výměna oken, přístavby a vestavby, výměna výtahů, rekonstrukce kotelen a systému vytápění domů, opravy a kompletní rekonstrukce rozvodů vody a energií či odpadů, atd. Příkladů, jak Společenství zhodnocují svůj majetek – protože kromě vlastního účelu uvedených činností se právě o to jedná – těch příkladů bychom mohli uvést ještě řadu. Obvykle jsou vždy velmi zapotřebí, ale ne vždy mají SVJ k potřebné investici pohromadě dostatečné vlastní prostředky. Jsme zde od toho, abychom vám pomohli. Zajišťujeme konzultační činnost při projednávání možností financování investičních záměrů SVJ a při důkladné znalosti konkrétních požadavků a potřeb, stejně jako vlastních možností a situace SVJ, nabídneme a zajistíme objektivně nejvýhodnější bankovní řešení financování investičních záměrů SVJ.

Účty a bankovní služby

Účty a bankovní služby

Mít plně funkční bankovní účet, pokud možno bez zbytečného zatížení poplatky, to je v dnešní době požadavek každého uživatele běžného účtu, Společenství vlastníků nevyjímaje. Známe dobře požadavky a potřeby SVJ a jako nezávislí finanční specialisté známe dobře dostupné produkty mezi bankovními účty pro SVJ v nabídce bank na našem trhu. Patří mezi náš kompletní servis také v této oblasti konzultační činnost i vypracování nabídky na vhodný bankovní účet a s tím spojené celkové řešení bankovních služeb právě pro vaše SVJ.

Investice volných prostředků

Investice volných prostředků

Majetek je nejen třeba řádně chránit a spravovat, ale také zhodnocovat. Pokud jde o finance Společenství, tedy o volné prostředky, které zůstávají na účtech SVJ, tak víme, jak tyto prostředky chránit před inflací a zhodnocovat je. Pracujeme výhradně s dostupnými produkty bankovních institucí na našem trhu a jako nezávislí profesionálové vám připravíme vždy objektivně nejvýhodnější nabídku řešení.

Pojištění
Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti

Nemovitosti bývají pro Společenství vlastníků obvykle tím hlavním a nejcennějším majetkem. A každý řádný vlastník má zájem také svůj majetek patřičně chránit.

Jako profesionálové v pojišťovnictví s dlouholetou praxí a se znalostí problematiky pojistné ochrany bytových domů dlouhodobě spolupracujeme se Společenstvími vlastníků bytových jednotek, kterým nabízíme a poskytujeme komplexní, individuálně nastavený servis v oblasti pojistné ochrany jejich majetku. Jedná se především o konzultační činnost při kontrole a prověřování stavu stávajících pojistných smluv, aktualizaci jejich stavu i aktivní pomoc při řešení pojistných událostí a jednáních s pojišťovnami. Při důkladné znalosti pojistných produktů pojišťoven na našem trhu nabízíme našim klientům vždy objektivně nejvýhodnější dostupná řešení jejich pojistných zájmů a potřeb.

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti

Základem pojistné ochrany pro každé SVJ musí být vedle řádně pojištěných nemovitostí také odpovědnostní pojištění. A to samozřejmě na prvním místě správné a odpovídající pojištění odpovědnosti z držby a provozu bytového domu. Ovšem pojistnou ochranu potřebuje také samotný řídící orgán SVJ, respektive jeho statutární zástupci. Víme, co provoz bytových domů i vedení Společenství znamená a obnáší a umíme také v této oblasti adekvátně nastavit kompletní odpovědnostní ochranu Společenství jakožto majitele a provozovatele bytových domů, či pro jejich statutární orgány.

Pojištění nemovitosti

Úvěrování investic

Pojištění odpovědnosti

Investice volných prostředků

Účty a bankovní služby

Zhodnocení prostředků

Naše činnost

Co přesně řešíme?

Finance
Pomáháme Vám zorientovat se napříč sektorem financí.

Zhodnocujeme Vaše volné prostředky.

Poskytujeme všeobecné poradenství v oblasti financí.

Hlídáme aktuálnost Vašich smluv.

Pojištění
Sestavujeme pojištění majetku šité přímo Vám na míru.

Navrhujeme ideální pojištění odpovědnosti.

Dohlížíme na aktuálnost smluv a jejich krytí.

Řešíme za Vás případné škodné události.

Pořebujete bližší informace? Domluvte si s námi konzultaci zdarma a my se Vám budeme rádi věnovat.

Co čekat

Jak pracujeme?

Zanalyzujeme aktuální stav

Prostudujeme a zanalyzujeme aktuální stav Vašeho pojištění, jestli kryje všechny potřebné náležitosti, zda odpovídá hodnota majetku a podíváme se na finanční produkty společenství.

Navrhneme řešení

Navrhneme individuální řešení, které bude odpovídat Vašim potřebám a bude krýt všechna možná rizika a Vaše potřeby.

Vše zprocesujeme a nastavíme

Po odsouhlasení námi navrženého řešení vše zpracujeme a následně budeme hlídat aktuálnost produktů v návaznosti na vyvíjející se trh a Vaše potřeby.

Konzultace

Domluvte si s námi konzultaci

Spojte se s námi ještě dnes a domluvíme si termín konzultace.

Reference

Reference v číslech

18+ mil. Kč

Proplaceného pojistného plnění

120+

Společenství vlastníků ve správě

2 800+

Vyřízených požadavků klientů

Případová studie

Reálná ukázka naší práce...

Přečtěte si kokrétní příběh naší práce pro kladenské společenství vlastníků.