Skip links

Ochrana majetku SVJ není jen o pojištění bytových domů

V sérii článků, kterou právě zahajujeme, se budeme věnovat problematice ochrany majetku Společenství vlastníků bytových jednotek. Řeč nebude zdaleka jen o ochraně pojistné, tedy o pojistných smlouvách, kvalitě jejich nastavení, rozsahu možné pojistné ochrany a třeba i o cenách pojištění majetku. Zaměříme se i na další témata, jak ochránit, uchovat a třeba i zúročit majetek Společenství. Tento „seriál“ dá v kostce nahlédnout do světa služeb, které účinně pomáhají a jejichž využívání se může stát velmi efektivním nástrojem Společenství vlastníků při správě majetku. Majetku, o který se vy, členové statutárních orgánů SVJ staráte s péčí řádného hospodáře a členové vašich Sdružení i vaši nájemníci na to také spoléhají.

Zásadní problém? Aktuální a správně nastavené smlouvy

Najít a pojmenovat ten opravdu největší problém, se kterým se orgány SVJ setkávají při správě majetku nemusí být tak jednoduché. Dnešní doba problémů přináší nepočítaně a ani SVJ nejsou výjimkou. Ale pokud odhlédneme od ostatního, tak bezesporu velkým a závažným problémem pro mnoho SVJ jsou neaktuální, či nesprávně nastavené pojistné smlouvy bytových domů.

Je velmi častá praxe, jak ukazuje mnohaletá zkušenost, že se SVJ často spokojí s uzavřením pojistných smluv a dále pak platí pouze v pravidelných intervalech sjednané pojistné. Respektive, pokud pojišťovna přistoupí k valorizaci ceny za sjednané pojistné, tak tuto navýšenou částku akceptují a platí jí dále bez toho, aby došlo také ke kontrole a revizi pojistných smluv. To je zásadní chyba, která se mnohdy zjistí až při jednání s pojišťovnami při uplatnění náhrady za vzniklou škodu a, obdobně jako je tomu u pojištění majetku fyzických osob, vede k rozčarování a sporům, protože pojišťovny v takovém případě zpravidla neplní v očekávané výši nebo neplní vůbec. Jde o to, že takové smlouvy, kterým není řadu let věnována pozornost, jsou z pohledu aktuální situace sjednány na pojistné částky, které neodpovídají současné hodnotě pojištěného majetku a klienti, tedy v našem případě SVJ, mají svůj majetek tedy takzvaně podpojištěn. A pojišťovny, zcela v regulích platných právních předpisů a pojistných podmínek při plnění postupují tak, že výplatu pojistného krátí o částku, vyjádřenou procentuálně, o kterou byla pojistná částka ve smlouvě nižší než aktuální hodnota, na kterou by majetek měl být pojištěn. Je to zbytečná, drahá a bohužel i častá chyba mnoha smluv.

Ceny nemovitostí se v čase samozřejmě pohybují. A to jednak obecně … již řadu let je na trhu s nemovitostmi v prakticky celé republice trvající růst. A také se nemovitosti zhodnocují v konkrétních případech díky prováděným rekonstrukcím a úpravám. Je tedy nesmírně důležité, aby odpovědné orgány SVJ sjednaným pojistným smlouvám věnovali pravidelnou pozornost a v určitých intervalech je nechali překontrolovat a uvést do souladu pojistné částky s aktuální hodnotou majetku. Nemluvě případně o kontrole sjednaného rozsahu pojištění. Jen tak lze účinně předejít výše uvedeným nepříjemnostem při uplatňování nároku na pojistné plnění.

Dalším častým problémem pojistných smluv bytových domů bývá fakt, že pojistníci, tedy SVJ a odpovědní představitelé, nemají přesnou představu o rozsahu pojištění a na co všechno přesně a za jakých podmínek se pojištění vztahuje. Z pohledu členů výborů SVJ je tedy nasnadě ideální řešení – nechat v pravidelných intervalech prověřit své pojistné smlouvy po stránce pojistných částek, jakož i prověřit si rozsah pojištění. A vše v klidu probrat s profesionálem, který se danou problematikou zabývá. Úspora peněz, času, kvalitní odpovídající pojištění majetku i lepší informovanost odpovědných osob v SVJ tak budou jednoznačným přínosem.

Položte sami sobě nyní pár jednoduchých otázek: Jsou naše pojistné smlouvy aktuální? Víme v našem SVJ, za co přesně a kolik platíme? Nejste si zcela jistí? Pak vám velmi rád pomohu nalézt odpovědi a, bude-li třeba, také účinnou a efektivní pomoc s nápravou. Jde o váš majetek.

Potřebujete s tím poradit?

Zorientovat se v celé oblasti ochrany majetku SVJ je jedna věc. Zorientovat se ve všech nabízených službách, které dnešní trh nabízí je druhá věc. Proto Vám rád poskytnu individuální konzultaci zdarma. Stačí, když mi zanecháte zprávu a já se Vám ozvu zpět. Následně projdeme všechny možnosti a navrhnu Vám individuální řešení na míru Vašemu společenství.