Skip links

Z(ne)hodnocení financí na účtech SVJ

V úvodním článku jsme se bavili o potřebě ochrany majetku SVJ a o péči o něj. K tomu neodmyslitelně patří také správa, a v ideálním případě i zhodnocování, finančních prostředků společenství. Bez dostupných financí by byl běžný provoz téměř nemyslitelný, nemluvě o realizaci plánů na úpravy a rekonstrukce. Pro každodenní fungování jsou samozřejmě určené běžné účty, obdobně tak, jak je známe z vlastní zkušenosti fyzických osob. Ať se již jedná v nabídce bank o běžné podnikatelské účty, nebo o produkty vytvořené konkrétně pro bytová družstva a společenství vlastníků. Po technické stránce a svůj účel jistě plní. Jak je to ale s nimi, pokud na účtu zbývají peníze a tvoříme rezervu? Dokáží tuto rezervu běžné účty navýšit, nebo alespoň udržet, aby prostředky neztrácely na hodnotě? To jsou otázky, na které, žel, není momentálně možné dát úplně radostnou odpověď. Mnozí jsme si vědomi, že prostředky na běžných účtech ztrácí svoji hodnotu a bereme to jako neměnný fakt, a tak trochu také jako náš český bankovní folklór. Ale berme to jako fakt, se kterým lze částečně bojovat a zmírnit negativní dopady. Přestože boj s inflací je a bude téměř vždy v případě běžných účtů nerovný.

V České republice v loňském roce činila průměrná roční míra inflace 15,1 %. Z tohoto pohledu je zcela zřejmé, že prostředky na běžných i spořicích účtech jsou těžce znehodnoceny, pokud na nich zůstávají delší dobu. V současné době není na trhu k dispozici žádný produkt typu podnikatelského konta či konta přímo pro SVJ a bytová družstva, který by poskytoval úrokovou sazbu dosahující a přesahující řádově maximálně desetiny procenta. De facto máme peněžní prostředky na neúročených účtech.

Naprosto totožná situace platí i u spořicích účtů, které si mohou SVJ samozřejmě také zakládat k běžným účtům. Zdánlivě jsou na tom s úročením lépe než účty běžné, a tak by mělo dávat smysl na ně odkládat volné prostředky. Úrokové sazby bývají navíc odstupňovány dle výše zůstatků, tedy by tento produkt měl nést své ovoce. Bohužel, aktuálně nabízené úrokové sazby spořicích účtů jsou na takové úrovni, že by v nejlepších případech byly schopny eliminovat vliv 1% míry inflace. Těžce nereálné, natož pak při míře inflace ve výši, jaké jsme dosáhli v loňském roce.

Ale co s tím? Jak tedy čelit znehodnocování peněz na běžných a spořicích účtech?

Rozhodně se vyplatí v této věci nespoléhat se pouze sami na sebe a na ochotu a aktivitu svých členů, myšleno v dobré víře. Je potřeba vše konzultovat s odborníkem z finanční oblasti. Velmi často mají poradci k dispozici mimořádné nabídky produktů bank, které nejsou veřejně publikovány a nabízeny. Jde o to, že v takovém případě banky umí nabídnout i podstatně vyšší úrokovou sazbu jak na běžném, tak spořícím účtu pro SVJ. Ano, je to o trpělivosti a hledání. Ale také o přístupu k informacím a nabídkám. Finanční poradce, osoba, která komunikuje a spolupracuje se všemi bankami na trhu, vám bude schopen podat pomocnou ruku, nabídky bank ohlídat a porovnat. A v pravý čas takovou vám příležitost doporučit.

Co však dělat do doby, než se podobná příležitost naskytne? Na místě jsou ke zvážení další formy možného zhodnocování volných prostředků SVJ. Výnosnější, než je konzervativní spořicí účet. Mnozí z vás čtenářů si právě, také díky svojí osobní zkušenosti, možná pomyslí, že směřuji svým psaním nyní k investicím. Ne tak docela. Nyní mám na mysli termínované vklady, což sice také není produkt, pyšnící se vysokým výnosem, ale i v dnešní době nám dokáže poskytnout o něco vyšší zhodnocení volných prostředků. Ale jedním dechem rovnou doplňuji, inflace ani zdaleka ani tak poražena nebude. Přesto může pro některá společenství být cesta termínovaných vkladů zajímavá. Ale i zde platí, že nejlépe je vše diskutovat s odborníkem a nechat si připravit například srovnání trhu. A pak činit rozhodnutí. Vždyť jde o vaše peníze a majetek vašich společenství.

Dotaz: „Máme volné prostředky a hledáme cesty, jak je opravdu účelně zhodnotit. Je pro SVJ nějaká cesta, jak toho dosáhnout?“ Tak tento dotaz nám otevírá cestu a budu se mu věnovat v některém z příštích článků.

Potřebujete s tím poradit?